ПРЕКРАСНА СМЪРТ

Ларс Енглунд

превод: Георги Ангелов

Отмина есента -
тишина, о, тишина, -
а край реката лежи сразеният клен,
плиска тежки ръце във водата.
Кърваво-червен лист го увенчава.
А той лежи.
И тишина, такава тишина.