МАРИАН ЖЕЛЕВ - „СПЕТЕ СПОКОЙНО”

Жанровото разнообразие е първият елемент, който характеризира новия сборник на Мариан Желев „Спете спокойно” (2020) - това са основно малки художествени форми, предимно разкази и фейлетони, есета и импресии, омесени с мемоарна, пътеписна, лирична или социално ангажирана белетристика.

Това обаче, което отличава тази книга на Мариан от останалите му и в частност от последния сборник от 2015 г., е най-ярко отразената линия - хумористичната и гротескната, сатиричната и есеистичната, анти- и утопичната - чрез която той дава предимство на въображението и отива отвъд реалиите, от които взема повод.

Огнян Антов, редактор на книгата