КАК ЩЕ СВЪРШИ ТОВА?

Дан Маркович

Имаме много деца в къщата, но само едно момиче е добро. Другите, освен едно, също не са зли, но вече няма добри. Мислят я за глупачка и й се присмиват. Има малко доброта около нея и аз гледам със затихващо сърце - какво ще се случи с нея?…

Тя прилича на майка си - същото широко селско лице и широко поставени, леко наклонени светли очи, но лицето на майка й е грубо и неприятно.

Дали и дъщерята ще стане такава с времето? Вече гласът й стана по-груб, а очите не гледат толкова доверчиво и открито… Тя вече се озлобява, защото в другите хора наоколо - няма съчувствие.

Не, все пак тя се различава от другите…

Замислям се, защо добротата е толкова рядко нещо. Тя има две страни - внимание и съчувствие. Вниманието може да бъде научено от детето, ако кажете - “Виж - котката я боли, знаеш как се случва…”

Ще получите внимателна учтивост, добър навик на възпитан човек - не прави на другия това, което не искаш да правят на теб. И може би някакво съчувствие - струва си да се представите в това положение… Но няма да има истинско съчувствие. С него се раждат.

То идва от способността да си представим, живо да си представим чувството на другия и в същото време да го изпитаме сами. Всеки има наченки на въображение, но при някои те са по-силни.

Такъв човек не само си представя чуждата болка, но я чувства върху себе си - това е съвсем различно… Случва се, че въображението го има, а вниманието към обкръжаващия свят е малко.

Такива хора са постоянно затворени в своите преживявания и също не могат да станат добри. Но ако те могат да изразят своята болка и други чувства по някакъв начин - да рисуват или да пишат за това, тогава от тях се получават истински художници и писатели.

Рисунката и словото им дават възможност да се измъкнат от себе си, и тогава онова, което те мислят и правят, става интересно за другите, ако, разбира се, те са дълбоки хора.

Те са щастливи по свой начин, но съдбата им е трагична, защото ги виждат всички и всеки ги смята за свои, а те остават сами в себе си… И все пак, няма да ги нарека добри, това е различно. А това момиче е добро…