РАЗМИШЛЕНИЯ С КНИГА В РЪКА. ЕСЕН.

Тихомир Йорданов

Не знаят книга да държат
децата ни. Не знаят те какво е
да чуваш страници да шумолят
като полите на любима твоя,
или подгънатото ъгълче защо е
оставено…(До него отстрани
е дръпната чертица: запомни!)
Светът заспива. Книгите не спят.