ПАВЛИНА ПАВЛОВА – „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

„Климент Охридски” е задъхан монолог на Светията - той започва с влитането на белия гълъб, с появата на Светия дъх, дошъл да освети великото начинание - духовното просветление на племето ни. Романът категорично и талантливо доказва, че българите са европейци дори преди представящи се за древни народи, че делото на Светите братя Кирил и Методий не е византийска шпионска акция, а осъзнато покръстване чрез слово и дух на готовите за тайнството люде. Позоваванията на Библията са извънредно много в текста, но те са напълно уместни, нещо повече - философският им пълнеж обогатява образите, измъкващи се от скучните страници на учебниците по история и заживяващи пълноценно битие, отдадено в служба на Бога и на рода. Убеден съм, че техните образи в новия роман на Павлина Павлова ще се врежат завинаги в съзнанието на благодарните читатели. Монументални са портретите и на верните им ученици, като действието се развива не в рамките на тогавашната голяма България, а на целия европейски континент, тъй като делото на Апостолите променя историята на Стария континент - Павлина Павлова майсторски ни пренася от покоите на папата в чертозите на българските владетели, от дворците на Константин Велики и на Диоклециан до обителите, в които се създава новата култура” - пише за книгата литературният критик Георги Цанков.

Отгръщайки страниците, ще узнаете как св. Климент Охридски в рамките само на седем години образова 3500 българи в основания от него Първи европейски университет - Деволско-Охридската просветна школа, които се превръщат във факлоносци на българския език и духовност в границите не само на България. И още славни моменти от живота на нашите велики князе Борис-Михаил и Симеон, които с мъдрост, дипломация и с меч са водили народа ни, за да пребъде България през векове на тъмни нашествия и грабителски войни.

“Сега е наш ред да продължим тяхното дело - горди заради миналото и с оптимизъм за бъдещето на България - заявява Павлина Павлова: - Защото народ, който не знае и не помни историята си, е обречен на изчезване. Няма да позволим това да се случи!”.