ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Във връзка с внесеното от депутати на ПГ „Обединени патриоти” предложение за промени в Кодекса на труда - относно изменение наименованието на националния празник 24 май от „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост” в „Ден на българската писменост, просвета и култура”, Съюзът на българските писатели изразява следното становище.

Подкрепяме позицията на Кирило-Методиевия център и това на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН наименованието да остане непроменено - както е установено досега и както е придобило публично значение.

То е определено от българската историческа наука и е навлязло дълбоко в националната ни духовност.

Така формулирано, наименованието включва в себе си българската просвета и култура и принадлежността им към славянската писменост и Кирило-Методиевото дело, както и утвърдената българска празнична православна традиция.

Съюзът на българските писатели е на мнение, че с това законодателно предложение се цели да се спечелят бързи и лесни политически дивиденти, като се предлага частично решение на един основен въпрос, който е от компетенцията на Закона за публичната употреба на българския език, писменост и книжовност, чието приемане се отлага безотговорно години наред.

Предлаганата формулировка би предопределила със задна дата бъдещето на българското образование, ролята и мястото на българския език в панорамата на съвременната славянска култура.

Това ще стесни и игнорира историческите заслуги на българската писменост и книжовност за утвърждаването на славянството като специфична и самостоятелна културна общност.

Съюзът на българските писатели счита, че подобни важни промени от национален характер трябва да бъдат предмет на широко обществено обсъждане.

То може да стане основа, върху която да се оформят актуални постановки за Закона за публичната употреба на българския език, писменост и книжовност, да се изградят механизми за прилагането на съвременните родолюбиви постановки в образованието, да се популяризират постиженията на българската духовност, чиято традиция не търпи сепаратизъм, омаловажаване и недомислия.