ИЗЛЕЗЕ „ЧОВЕКЪТ И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ” ОТ МЮМЮН ТАХИРОВ И ОРЛИН ЗАГОРОВ

Унивеситетското издателство “За буквите - О писменехь” обогати българския книжен пазар с колективния монографичен труд “Човекът и неговото бъдеще” от проф. Мюмюн Тахиров и проф. Орлин Загоров. Малкото родопско село Дюлица, откъдето започва житейският път на двамата автори, остава единствената обетована земя, независимо къде са ги водили посоките на времето. Но в крайна сметка пътищата им се преплетат в София като журналисти и преподаватели във висши учебни заведения.
В труда си професорите философи О. Загоров и М. Тахиров продължават и обогатяват чрез собствена интерперетеция дискусията дали човекът е творение на Бог или е естествен резултат от хилядолетния процес, наречен еволюция, която започва с появата на Хомо сапиенса като най-висша форма на живот върху Земята. Разглеждат човека в огладелото на еволюцията и като смисъл на смисъла.
Главният недостатък на визията за бъдещето на човека, подчертават авторите, е пренебрегването на опасността от загуба на ценностите на единството, справедливостта, хуманизма и солидарността на обществото и налагането на конформизма на индивида, живеещ в него като доминираща цел. Всичко това води до подценяването на идеята за човека като самоценност. Разкриването на тази истина стои в основата на монографията “Човекът и неговото бъдеще” от позициите на хуманистичната философия.