ЕПИГРАМИ

Борис Цветанов

КОАЛИЦИЯ

Нашата каша
става и ваша.

——————————

ОБЯСНЕНИЕ

Всеки от нас хляба си пази,
та нищо чудно няма тук:
за да не останем гладни,
ядем се един друг.

——————————

КНИЖАРНИЦА

Книга до книга -
колкото щеш,
стига да искаш
ти да четеш.
Книга до книга,
няма две мнения -
книги не липсват,
липсват произведения.

——————————

НАГРАДА В ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
НА ВЪЗДЪРЖАТЕЛНА ТЕМА

Първа награда -
една лимонада.

——————————

НАДПИС ВЪРХУ КАМЪК

Камък в пазвата си нося,
камък в пазвата си носиш,
кой каквото ще да казва
всеки носи камък в пазва,
та си мисля: май човек
тръгнал е към каменния век.

——————————

НАКАЗАНИЯ

За вината
на владиката
наказаха
игумена
с мъмрене
и попа
със сопа.

——————————

ОТНОСНО ПОВИКА
ЗА ТЪРСЕНЕ ТАЛАНТИ

Ти питаш нужен ли е този повик,
та казвам - аз от мъдреците знам:
талантът трябва да се търси,
бездарникът явява си се сам.

——————————

СТАРИ, СТАНИ,
ЮНАК БАЛКАНСКИ’ 2020

Доста робство и тиранство,
ставайте на интриганство.