ВАЛДХОРНА

Димитър Бабев

На таз земя, където от години
страдания и свади само зная,
на таз земя - със прокълнато име
и странни люде, как ли ще е края?

Тук всяка братска слога е въздишка,
а всяка родна песен горък стон,
душите що от векове притиска
и плаши, като погребален стон…

Шуми, шуми, шуми Марица!

По кръстопътищата чер дух броди, -
молепсва, вампиросва и мори,
срещу бащите синовете води
и със кръвта им нивите тори.

Шуми, шуми!…

О, Господи, - Ти, всевиждащо око,
сложи върху гърба на туй жестоко
чудовище желязната си длан,
че моята земя е майка-мъченица.

Шуми, шуми, шуми Марица!

1924