Борис Марцинкевич

Борис Марцинкевич, руски енергиен експерт и аналитик, е роден на 16 март 1966 г. в Красноярск, РФ. В 1991 г. завършва физическия факултет на Тартуския университет. Интересите му включват: енергетиката и нейното усвояване, борбата на човека за нови енергетични ресурси и войните на хората за правото да притежават запаси от енергетични ресурси, а така също влиянието на енергетиката върху икономиката, политиката, всекидневието ни. Главен редактор на аналитичното онлайн-списание Геоэнергетика.ru. Живее в Москва.


Публикации:


Публицистика:

ДЕН НА ЗАЩИТАТА ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА/ бележка и превод: Румен Воденичаров/ брой 131 октомври 2020

ИСТИНСКИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ, ИЛИ ЗАЩО НАПУСНАХ ЕВРОПА/ превод: Румен Воденичаров/ брой 138 май 2021

ИМА НЕЩО ГНИЛО В ИДЕЯТА ЗА ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД/ бележка и превод: Румен Воденичаров/ брой 144 януари 2022

КАК ТОТАЛИТАРНИЯТ ГАЗ ИЗЛЕКУВА ЕВРОПА ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА/ превод: Румен Воденичаров/ брой 154 януари 2023