КОГАТО СКУНСЪТ РАЗБРА…

Даг Хамаршьолд

превод: Георги Ангелов

***

Когато скунсът разбра:
от миризмата му всички бягат,
си помисли: „Аз съм царят на животните”.

——————————

***

Не знаейки въпроса,
той помисли: „Колко трудно
е да се отговори…”

——————————

***

Цикадите врещят…
Вечерта е изгорена
от знойния въздух.