ИВАН ЕНЧЕВ – „ЛУННИЯТ МОСТ”

Много са посланията, които отправя към читателите си Иван Енчев с романа „Лунният мост”: за доброто и злото; за благодарността и черната неблагодарност; за смисъла да се живее, напук на неволята и на Годо, който все не идва. За вярата в нещо слънчево, което може би ще ни споходи и за правото на всяка достойна личност да се нарече Човек. Убеден съм, че книгата ще намери широк отзвук с истините, които носи на всеки от нас. И зная, че веднъж прочели я, ще разгръщаме страниците й отново и отново…

Георги Н. Николов


Иван Енчев, „Лунният мост”, изд. „Българска книжница”, С., 2020 г.