МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” II ТОМ

***
О, тази песен! Тя е щит и меч,
и хляб, и сол за тръгналия надалеч,
най-първи вик, живота известил
и гроб под синята небесна глеч.


Марко Марков. Събрани съчинения, II том, изд. КСИ, 2020, съставител и редактор: Георги Ангелов