ПРЕМИЕРА НА „ДУШАТА – ГОРЕ!” В ХАСКОВО

На 17.09.2020 в Хасково, в Галерия „Шаренков” се състоя премиера на книгата на Мина Карагьозова „Душата - горе!”. Слово - Елена Алекова.

„Докато още навлизаш в преддверията на лирическото пространство, което Мина Карагьозова е изтръгнала от хаоса на житието-битието днес, за да го превърне в свой пристан и свое убежище, докато още вдъхваш началните струи озон ва нейната поезия, ти става ясно, че си имаш работа с човек сложен, открит, в известен смисъл безкомпромисен и строг, но разбиращ, всеопрощаващ, добър. Едновременно - раним. Много раним. Тази ранимост, струва ми се, придава на словото й, на мислите й, дори на внушенията й някаква острота, усещане за свръхнапрежение, за пределност. Сякаш след миг нещо ще се скъса. Но… не се къса. Сякаш след миг ще прекрачиш в бездна(та). Но… не прекрачваш. И малко те е страх. Но… в лирическото пространство на Мина Карагьозова е уютно, просторно, ясно, високо. И ако нанякъде - в нещо по-голямо от теб, по-скоро необозримо, безкрайно - все пак прекрачваш, то е в Светлината… „Високо, там горе, в чистите, недостъпните планини/ където внезапно се срещаш с душата си…” („Най - високата точка”) Елена Алекова