Лиляна Лесничкова

Лиляна Лесничкова е преподавателка в специалност „Унгарска флология” при СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва унгарска и немска филология, специализира превод. Защитава докторска дисертация по общо и съпоставително езикознание. Преподава широк спектър дисциплини: Лексикология и семантика на съвременния унгарския език, Теория и практика на превода, Специализиран превод, Превод на фразеология, Официална кореспонденция, Развойни тенденции в съвременния унгарски език и др. Ръководи магистърската програма „Култура на Унгария и превод”. Изследователските й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода, междукултурната комуникация, чуждоезиковото обучение. Превежда и редактира художествена и научна литература от унгарски и немски език. Нейни преводи са включени в сборниците „Езически апокалипсис. 18 съвременни унгарски разказвачи” (С., Огледало, 1999), „От Карпатите до Балкана. Дневници и мемоари от България на унгарската емиграция 1849 - 1850″ (С., Огледало, 1999), Миклош Месьой „Прози” (С., Сонм, 2003), Шандор Чори „Добро утро, свят!” (С., Гутенберг, 2016) и др. Превела е книгата на Янош Макаи „Българският модел” (С., Огледало, 2008), както и детската енциклопедия на Барнабаш Кес, Андраш Ковач и Саболч Зима „Велики битки в историята на света от Античността до наши дни” (С., Фют, 2012).


Публикации:


Публицистика:

ЕСЕТАТА НА ШАНДОР ЧОРИ - ИЗПОВЕД ЗА ТРЕВОЖНИТЕ ВЪПРОСИ НА СЪВРЕМИЕТО/ брой 130 септември 2020


Преводи:

Шандор Чори - ЕСЕТА/ брой 130 септември 2020