Йорданка Гецова

Йорданка Гецова е родена в гр. Велико Търново. Завършва Математическа гимназия „Васил Друмев” в старопрестолния град и Лесотехническия университет в София със специалност „Ландшафтна архитектура”. По професия е ландшафтен архитект. От 1991 г. е преподавател в Професионална гимназия по архитектура, строителство и Геодезия „Арх. Камен Петков” в Пловдив. Свързана е с поетичната реч от най-ранна детска възраст. Автор е на стихосбирката „Симбиоза” (2011). Произведения на Йорданка Гецова са публикувани в периодичния печат, в сборници с лирика и в издания с учителско творчество („Булвест 2000″, ИК „Анубис”, изд. МУ - Пловдив и др.). Нейни творби са преведени на полски език и включени в сборниците „Bulgarska poezja kwantowa” на Grupa artystyczna KaMPe Лондон (2015 г.) и „Nasi bulgarscy przyjatele” на Grupa artystyczna KaMPe Лондон (2016 г.) Носител е на следните награди от конкурси за поезия: „Искри над Бяла” 2007 г., „Магията любов” , Казанлък, 2008 г., „Кулски поетичен панаир”, 2008 г., „Кулски поетичен панаир”, 2009 г., „Пролет моя” - Н.Ч, „Никола Вапцаров 1922″, София, 2017 г., „Вяра” - Н.Ч. „Никола Вапцаров 1922″, София, 2018 г., „Любовта е пиянство или пиянство от любов”, Силистра, 2018 г. Член е на Дружеството на писателите - Пловдив.


Публикации:


Поезия:

ПРОСВЕТЛЕНИЕ/ брой 130 септември 2020