ПОЕТИЧЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ЯВОРОВ

Поетичен конкурс, посветен на Яворов: „И с поглед вечно устремен, напред към утрешния ден…”

На 31 октомври 2020 г. от 10 часа сутринта в село Скобелево, Димитровградска община, ще се проведе  традиционния национален, 12 по ред, поетичен конкурс, посветен на живота и творчеството на Яворов под надслов: „И с поглед вечно устремен, към утрешния ден…”

Проектът е на НЧ „Искрица - 1901″, с. Скобелево, общ. Димитровград

В конкурса могат да участват всички творци, без значение на възрастта. А творбите ще бъдат оценявани от тричленно компетентно жури.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник има правото да изпраща до три стихотворения, на следния адрес: „НЧ „Искрица - 1901? с. Скобелево, Димитровградска община, Хасковска област, п.к. 6429 - за конкурса. Последен срок по пощенското клеймо - 10 октомври  2020 г. Заявката да съдържа  три стихотворения в по три  разпечатки всяко едно от тях. В отделен, запечатан плик - името, адресът, телефона и електронната поща на участника. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в деня на провеждането му.

Класираните на първите три места ще получат парични и предметни награди. Ще има и поощрителни награди за насърчаване на млади таланти. Освен това, след приключването на конкурса ще бъде издаден сборник с отличените творби.

Телефон за контакти: 0893 464 661, Янка  Христозова

e-mail: iskrica_1901@abv.bg

Чакаме вашите писма!