ИЗКУСТВО НА ОТКРИТО В КЪРДЖАЛИ

В деня на Рождество Богородично /Малка Богородица/ Клуб „Неиздадени ръкописи” към кърджалийската Регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров” и СУ „Климент Охридски” организираха среща-разговор под надслов „Изкуство на открито - да нарисуваш хармонията на света със стих, щрих, песен”. Уютната зелена класна стая в двора на бившето училище „Митко Палаузов” радушно прие под сянката на дърветата си малки любители на рисуването, техните родители и местни поети. Директорът на школото Маргарита Тодорова поздрави присъстващите с добре дошли и изрази своята отдавнашна мечта за подобни начинания. Докато малчуганите рисуваха, под вещите и любящи насоки и насърчения на художничката-библиотекар Мая Мечева, се чуха поетичните откровения на Роса Соколова - инициатор на срещата, Вилдан Сефер, д-р Невин Садъкова, Лияна Фероли. Специално внимание бе отделено на творчеството на местната поетеса и художничка Гергана Илиева, която преди 13 години в същия ден си отиде от нашия свят. Учителят по български език Георги Георгиев в училището-домакин разказа любопитни подробности при неговото откриване и прочете стиха „Върху камък изписан”, посветен на Митко Палаузов от книгата „Безсмъртничета” на нашия съвременен класик Петър Андасаров. А неговата дъщеря София, също ученичка в същото школо, поздрави присъстващите с една прочувствена руска песен. С музикални качества се проявиха и някои други желаещи да „рисуват” хармонията с песен.
Участващите възрастни в разговора се спряха на някои от действащите и в най-неравновесните и конфликтни времена хармонични сили и принципи, които регулират всичко в името на доброто. А най-голямо внимание отделиха на основната хармонизираща сила - Любовта. Затова и повечето творби, които бяха прочетени и нарисувани, бяха посветени на нея. Припомниха си и мъдрите мисли на Халил Джубран, който казва, че „изкуството е стъпка на Природата към безкрая, а борбата в нея е безредица в стремежа към ред”.
Накрая организаторите на срещата обещаха, че ще поканят в библиотеката малките художници на изложба с техните картини и ще ги наградят за усърдието им с безплатно членство в Детския отдел на регионалното книгохранилище. С приповдигнато настроение от хубавата среща всички се разделиха с пожелания да могат като децата да следват естествения и мъдър Поток на Живота и да достигат своята духовна, хармонична сърцевина, да следват нейните пориви за сътворяване на нови светове. На всички много допадна родилата се по време на срещата идея подобни начинания да станат традиционни и си обещаха да се съберат за деня на есенното равноденствие отново.

Лили Петрова