ПИСАТЕЛИТЕ В ПЛЕВЕН ИЗБРАХА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

На 30 август 2020 г. в Плевен се състоя отчетно-изборното събрание на Сдружение „Дружество на писателите”. Плевенските литературни творци избраха нови органи за управление на Сдружението.
На събранието беше направен отчет за дейността на дружеството през последните три години. Състоя се оживена дискусия не само за положителните аспекти от живота на плевенските писатели, но най-вече за проблемите, които през този отчетен период не бяха малко. Те са свързани с няколко основни неща в работата на писателите - издаването на алманах „Мизия”, финансовата обосновка на Годишните литературни награди и отхвърлената от Община Плевен Международна писателска среща, която се организираше в Плевен повече от 15 години.
Писателите приеха нови членове в своето сдружени, след което гласуваха за нов председател, нов Управителен съвет и нов Контролен съвет.
Новият председател на Дружеството на писателите в Плевен е Албена Декова. Албена има четири поетични книги и една есеистична (двуезична, съвместно албанския автор Вангелис Зафиратис). Тя е член на Съюза на българските писатели. Била е активен член и на досегашния Управителен съвет на сдружението.
В Управителното тяло на писателите също има нови имена. Освен Албена Декова (председател), Лалка Павлова, Татяна Любенова, новите членове са Евгения Вътева и Боян Горанов. В контролния съвет са включени: Атанас Славчев (председател), Витка Витанова и Валери Петров.
След избора, писателите споделиха за новоизлязлите си книги, премиерите на които вероятно ще се състоят докрая на година. А Витка Витанова раздаде и по един подарък от Русия. Ирина Сазонова от Ростовската писателска организация, посетила Плевенската Международна писателска среща преди няколко години, е издала своя нова книга „Мозайка дней моих”, където е включила и стихотворни преводи на плевенски автори: Веселин Чернялски, Гюлшен Алиева, Витка Витанова, Яна Върбева, Боян Горанов, Албена Декова, Христина Комаревска, Надя Луканова, Татяна Любенова, Венета Николова, Осман Мустафов, Лалка Павлова, Валери Петров и Емилия Трифонова.
Плевенските писатели се надяват да възстановят своя авторитет в културния живот на града ни, защото тяхната творческа дейност, като наследници на една почти стогодишна литературна традиция в Плевен, напълно заслужава това.

Татяна Любенова,
член на УС на Дружеството на писателите, Плевен