СЪОБЩЕНИЕ

Редакцията излиза в отпуск. До среща на 1 септември.

Желаем хубаво лято на всички наши читатели и автори.

Екипът на е-списание „Литературен свят”