ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ – „БЪЛГАРСКОТО МОРЕ В СЪРЦЕТО НА ВРЕМЕТО”

Георги Н. Николов е литературен критик и историк, който се наложи в литературните пространства през последните десетина години. Автор е на седем книги, на десетки статии, отзиви и рецензии. В центъра на изследователските му търсения и открития са творци - поети и белетристи, свързали по един или друг начин произведенията си с морето и по-точно морето като събирателно понятие, тъй като то съдържа битието и образите на морските труженици - моряци, лодкари, рибари, докери. Интересът на Георги Н. Николов към маринистиката е естествен, самият той е морско чедо - роден е в Бургас. Друг не-по-малко важен елемент от изследванията на Георги Николов е че възкресява от забрава творци на словото, живели и творили между двете Световни войни, без чиито книги, българската литература нямаше да бъде толкова разнообразна тематично и идейно нюансирана, интонационна и образна, а и разнородна като форма.
Новата книга на критика „Българското море в сърцето на времето” е сериозно професионално изследване на българската маринистика от самото й зараждане до днес. Той не проследява формално само създаденото от поети, в чиито стихове присъства морето. Той е нагазил в много по-дълбоки води - проследява как морето се отразява на икономиката през възраждането, поминъка на хората по неговите брегове, връзката им със света, развитието на професиите свързани с морето - корабоплаване, рибарство и пр. и как навлизането му в общественото пространство определя живота на хората, и как се отразява върху идейно-тематичните търсения на творците.

Благовеста Касабова


Георги Н. Николов. „Българското море в сърцето на времето”, ИК “Виджи - Виктор Гуцев”, 2019