ЦВЕТЯТА НА ЖИВОТА….

Леонид Дрознер

превод: Георги Ангелов

***
цветята на живота
миришат на пот

***
Пак умря
най-старият
човек на земята

***
прилежният японски робот
се научи да изрязва оригами
това бе така увлекателно
след седмица
от отворения прозорец
на улицата излетяха
10 000 жеравчета

***
облаците се целунаха
и се пръснаха
в различни посоки

***
какво може да бъде
максималното количество
на поетите-минималисти?

***
xарков
гладно куче
на улица академик Павлов

***
белег
върху палеца
на дървото

***
бисерът
принадлежи
на свинете