АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ – „ЗВЕЗДНОСТ”

Антологичната поетична книга “ЗВЕЗДНОСТ” от Атанас Звездинов, издадена от издателство “Захарий Стоянов”, съдържа най-добрите стихотворения на поета, писани до сега. Той ги е подбрал, за да ги припомни, тъй като през последните двайсетина години пише предимно басни и новите читатели го познават главно като баснописец. Басни има и в тази книга, но преобладават лиричните, философските и гражданските творби, писани през годините. Интересна е и конструкцията й - от последните към първите книги и стихотворения, което подсказва изначалността на духовния импулс и предпочитания. А гледната й точка, както и подзаглавието й е: “стихопрозрения за радостта от живота”. Конструирана е така: Стихопрозрения, Нови стихопрозрения, Баснопрозрения, Ретропрозрения и Хайкупрозрения. Особен акцент авторът поставя върху философските си осмостишия, с които кнгата започва. А я завършва с хайкупрозрения, които са още една посока на жанровите му търсения.

——————————

Атанас Звездинов (псевдоним на Атанас Василев Атанасов) е роден на 05.08.1943 г. в София. Завършил е славянска филология (чешки и български език и литература) в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работил е в Националното радио, като редактор и главен редактор в няколко издателства. Като директор на Дома на детската книга към Министерство на образованието и главен редактор на списание „Родна реч”. Издал е тридесет и четири собствени книги за възрастни и за деца - поезия и проза. Сред тях са: „Шепа жива вода”, „Между зъбите на дните”, „Гласът на огъня”, „Осанка”, „Нетленното”, „Мъдрецът”, „Хоро венеца му вие”, „Ангелът пазител”, „Будилник за будни”, „Душа и Дух”, „Баснослов”, „Баснописецът”, „Басно- монолози”, „Божиите очи на пещерата”, „Духовна кръв” /спомени до поискване/” и за деца: „Къщичка без покрив”, „Снимка с шапка невидимка”, „Сандалите на Слънцето”, „Най-хубавото”, „Чувани нечувани приказки римувани”, „Брани-недобрани”. Единадесет от книгите му са наградени. Носител е на български и чешки литературни награди. Издал е още шест книги с преразказани от него български и чуждестранни народни приказки и шест преведени книги от чешки, словашки и руски. Съставил е и е издал 12 антологии, посочени в Уикипедия. Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България.


Атанас Звездинов. Звездност. изд. „Захарий Стоянов”, 2020