ПРИКАЗНО БОГАТ СЪМ…

Юрий Татаренко

превод: Георги Ангелов

***
Приказно богат съм.
Всичко, което имам -
89 милиарда
138 милиона
297 хиляди
382 - е твоят мобилен!

——————————

***
Спря часовникът
няма време
да го поправят