АНГЕЛ КРОСНЕВ – „ОЧИТЕ НА НАДЕЖДАТА”

В КЪЛБОТО НА ЖИВОТА

Има хора, които мълчат,
но ти казват с очите си много.
Има вино, което горчи,
но чрез него говориш със Бога.

Има толкова вида любов -
и скандална, и мъртва, и жива,
но пред всяка от тях си готов
да разкъсаш небесната грива.

Има сблъсък лице във лице,
много удари има под кръста.
Ако имаш в гърдите сърце,
сам усещаш кога ще се пръсне.

Премети си духовната ниша,
избърши и студената пот.
Има толкова много излишък,
а пък толкова малко ЖИВОТ!


Ангел Кроснев. Очите на надеждата. Светулка 44 АТЕНЕЙ, София, 2020 г.