ПОД СЕКРЕТ

Петър Костов

ПОД СЕКРЕТ

Едно ме потиска
и хвърля в тревога:
туй, дето го искам,
го вече не мога.

ХАМЛЕТ

Намирам се в безкрайно раздвоение
между дилемата неразрешима:
щастлив, че има по-зле и от мене;
нещастен - че и по-щастливи има.

СНЯГ

Невероятна чистота и белота,
но и измама:
където е била калта,
ще бъде пак - и по-голяма!

ПИСМО ОТ БОЛНИЦАТА

Добре съм - на всички
благодарност дължа,
за сетне какво ми е мнението:
изследванията щом издържах,
ще издържа и лечението…

РАВНОСМЕТКА

Ограбен не от чужд, а от познати
реших да диря правда във съда,
но дадох за дела и адвокати
трикратно над ограбеното, за беда!

СЮРПРИЗ

Поживях си, за нищо не жаля.
Изненади какви не видях!
Цял живот бях гонил Михаля,
а Михалица - вкара ме в грях.

„СПАСЯВАНЕ”

Когато е на тясно, без да чака
човекът се превръща във спасител:
от любовта си се спасява в брака,
от огъня - със пожарогасител…

ОТКРИТИЕ

Статистиката е неумолима,
макар абсурдна често да изглежда -
по любов, казват, женят се мнозина,
но повече - от любов се развеждат…

СТРАХОВЕ

Добрият писател от страх е терзан,
че няма да бъде разбран.
И лошия - пак страхове го гнетят,
че може да го разберат.

ЖАЖДА

Така е сътворен света -
неправда всеки ден да ражда:
за вас са виното, страстта,
за мене - вечната ми жажда.

ОПЕРА

Това е мястото единствено, където
едно невероятно нещо става:
с кама до дръжката забита в сърцето,
героят не за помощ вика, а запява.

РЕШИТЕЛЕН ОТКАЗ

Редакцията с най-категоричен жест
показва, че творчеството ми не им е приятно:
епиграми за печат бях пратил шест,
а ми върнаха седем обратно!

ХУМОР

Като подправките в храната,
подправка за духа - елитна.
Но все така вървят нещата,
че е подправка дефицитна.