ГЛУХАРИТЕ УМИРАТ РАНКО

Атанас Калинов

ГЛУХАРИТЕ УМИРАТ РАНКО

Когато в мъките родилни на деня
поредната зора облива с кръв
хоризонта сънен.
И когато тръпката ти ловна
се изражда в страст
да сразиш пернатия певец,
красив и омагьосан,
захласнат и пиян
от любовния си порив див.
И - ловния трофей да поднесеш
на нечия особа силна на деня
себе си издигнала в кумир…

Но стана чудо - простреляната песен
екна като химн божествен от гнездата.
Докато има обич под Персенк,
безсмъртна ще е свободата.

16.11.1987


МИГНОВЕНИЕ В БРЕЗОВИЦА

На Ангел Вълчев

В скути зелени се тулят
под мен десетината къщи.
Борики хоро над билото вият,
брези с любов ги обгръщат.
Под стрехите - крепости малки
бъбнели пити в жарава зарити.
Ехтели песни, пяли совалки,
ечели сватби шумни, честити.

Но пусто е сега във всяка къща.
Залезът плаче зад стария бук.
Трънясал двор с тъга ме обгръща,
а дечица нявга играли са тук.

21.07.1979


СТАРИЯТ БОР

С корени скалата дробил
на ръба на пропаст висока.
Сто години самотник е бил,
но с душа чиста, широка.
Път се виеше до пропастта
и спираха се хора удивени
от онази волна красота
на клоните му разкрилени.
И питаха се те в почуда:
Върху камък борът ли расте?
И дълго-дълго съзерцаваха
клоните му - жилести ръце.
Но веднъж преди зори
вихър едър дъжд зарони.
Мълния прониза бора стар.
Короната му сведе мъртви клони,
в печал угасна неговия взор.

И хората вървяха пак из пътя,
но не вдигаха чела нагоре.
Там висеше дънер мъртъв
от дървоядите съборен.


ШЕПА ЩАСТИЕ

Да имаш къшей хляб и сол,
и чубрица планинска,
и боров дънер
за престол
далеч от лудницата
на града.
Люлян да си от
трелите на птиците
в клонаците скрити.
Не е ли туй
шепа щастие
от тебе открито?

1972


ЗАРЯ

Ечи тръба.
В небето тъмно
зреят гроздове -
ракети.
Коленичиме безмълвно.
Звучат имена
на царе, хайдути
и поети…
И макар че между нас
ги няма,
те са вечните войници,
които с вяра
и любов голяма
пронизват
немите редици.

30.09.1971


***
Какво ли
да ти завещая, сине?
Ще мълвя в незнаен час
на разлъка с този свят
с притихнал, чезнещ глас.
Знам - някои ще кажат:
вноска за кола, пари
работа в чужбина.
Уви…

Има и нетленни завещания -
доблест, мъжество и чест,
за които нито вчера, нито днес
има извървяни разстояния.

1984


ШЕПА ЖИТО

Какво е шепа жито? -
с ирония се питат мнозина -
от значение са тонове
или пък вагони дузина.
А знаеш ли, приятелю мой,
че шепа жито ще дари
повторно живот на птица
с ранено крило?
И в дома ти пуст и студен
ще екне пролетен зов
от песента на гълъб ранен,
спасен от шепа любов.

1972