Тенти Адишева

Тенти Жунушбаевна Адишева (Тенти Жунушбаевна Адышева) (по баща Джунушбаева), киргизка писателка, е родена на 16 май 1920 г. в село Колцовка (Кюн-Чигиш, сега - Боконбаево, районен център в Исик-Кулска област), Туркестанска АССР. Киргизки политически и държавен деец, народна поетеса на Киргизка ССР (1980). В 1931 г. завършва седемгодишно училище в родното си село, в 1937 г. - Фрунзенския медицински техникум, после работи като фелдшер в селска болница. От 1939 до 1942 г. учи в Киргизкия медицински нститут. В 1938 г. е избрана за секретар на ЦК на ЛКСМ на Киргизка ССР. Член на ВКП(б) от 1949 г. В 1949-1950 г. работи като заместник, а в 1950-1951 г. като председател на Първомайския районен изпълнителен комитет на гр. Фрунзе, ставайки първата киргизка жена, заемаща този пост. Завършва двегодишна партийна школа при ЦК на КП на Киргизия (1952), а в 1955 г. - задочно филологическия факултет на Киргизкия университет във Фрунзе. Първата и единствена от жените в СССР - директор на Киргизкия филиал на Всесъюзната агенция по авторски права (ВААП) (1956-1976). Избирана е за депутат във Фрунзенския градски Съвет, Първомайския районен Съвет (1950-1953), член на ЦК на ЛКСМ на Киргизия (1936-1939), член на бюрото на Фрунзенския обком и горком на Компартията на Киргизия (1950-1952). Първата жена - Народен поет на Киргизка ССР. Член на Съюза на писателите на СССР от 1961 г. Печата от 1947 г. Автор на сборниците със стихове „Моята епоха” (1961), „Светъл свят” (1965), „Щастие” (1972), „Песни и стихотворения” (1979), „Размисли” (1980) и др., на редица разкази, повести, драми, спомени. Умира на на 64 г. на 19 април 1984 г. във Фрунзе.


Публикации:


Интервю с Тенти Адишева:

ТЕНТИ АДИШЕВА: „ТРАГИЧНИТЕ МИ ДНИ БЯХА ЗА ДВА ЖИВОТА…”/ брой 129 юни 2020