МАЙОГРАМИ

Мая Цекова

КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ДОБАВКА
КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ДЕВИЗ

Човек за човека е брат,
когато е банкомат.

ФИКСАЛНИ ТАЙНИ

Банковата сметка да увеличаваш
и радост в тебе да гори
тайната е да не даваш
за нищо пет пари.

ПОУКА ОТ БАБА

Да знаеш, че за нищо няма да ставаш,
ако пред повръхностните се задълбочаваш.

ПРОЖЕКЦИЯ БЕЗ КРАЙ

“Време разделно” вече го гледахме, бае.
Днес цялата държава го играе.

НЕ САМО МОСКВА
НА СЪЛЗИ НЕ ВЯРВА

Хванат ли те в крачка, брат,
не разчитай на сълзи,
ами виж със свръхстарание
да бягаш, като че ли си
на световно състезание.

ГЕРОИ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД

Щом до работа се докарат нещата,
българинът става странна птица:
спуска се веднага, ала не с лопата,
а с голямата лъжица.

ЕЛЕГИЧНИ МЕМОАРИ

Озъбвах се на кой ли не
всеки час и всеки миг
и днеска пиша мемоари
със прехапания си език.

СРЕЩА СЪС ЗАПЕТАЙКА

Хили ми се малка запетайка,
поставена на длъжността височка:
“Смей се, че съм малка запетайка,
но по длъжност съм Голяма Точка!”

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

Ядат ли се горе, брат,
долу ще се мре от глад.

ЕПИГРАМА ЗА ДОМАШНО ЧЕТЕНЕ

Брат брата не храни,
щом кокала хване.