ЖИВОТЕЦ

Димитър Раев

ЖИВОТЕЦ

На тоя - „Браво!”…
На оня - „Браво!”…
Живурка „по живо, по здраво”!

ХОБИ

Постави в своята колекция
още една протекция.

ЗА ОБЕЩАНИЯТА

Старите още не отчели,
а вече се заели
да поставят основите
на… новите.

СЪВЕТА НА СТАРИЯ
ГЪБАР

Хей, младоци, с упорити нрави,
я да попревиете стволчета,
че каквито сте здрави и прави,
може да ви отсекат за колчета!

ИДЕЯ ЗА КАРИКАТУРА

С първите „дели мегдан” -
край обществения казан.