СТАРИЯТ ЧОВЕК

Найден Вълчев

Небеса небесни, земьо майко наша,
XXI век,
смърт като герак се вие и кръжи над
стария човек.

Стрес. Врата и ключ. Уплашен телевизор.
Ням градът. И глух.
Улиците пусти. Тишината мъртва.
А той все е тук.

Моли за пощада: - И небе, и земьо,
друго ний не щем,
не от черна чума, а от бяла старост
нека да си мрем.

април 2020