ЧИРПАНСКО ХАЙКУ

Тоню Цанев

***
В печката ми - жар и кютюци от топол.
Във кишето дамаджан, в джобата ми галаган -
за сетните дене, за сетните дене!…

***
Огнена зора-къпина…
Кукуригите петлигат -
кръв-червени кучундури!…

***
Хорото са плакни,
казанти врът,
музиката пере ли, пере!!…

***
Напреж сватбата, опреж кума,
помеж сватята и сватанака -
фотаджия щрака, щрака!…

***
С чобана, магарето, кучето:
стадо в сеченаците щъка…
Далеч, далеч е на юли катъка!

***
Кими от кръчма или от драгост,
изчу са викот до синьо небе -
сън лий тва, или не?!

***
От “а” като “егни”, до “я” като “ери”,
във живота ни, стария -
алфавита на Чирпанска България!…

***
Всряд чирпанската “пияцъ”, със гърне на рамо,
мънинка женичка жабите приканя -
чабуджак да рипнат, вътре, в шадравана!

***
Живях във София, после във Виена -
налегна ме носталгия зелена!
- Ва твай нищо - вика ми Иван -
питъш ли мъ мени фъф Чарпан?!…

***
- Няма перспектива!
- Ади, ва!
- Няма перспектива!
- Мъльчи, ва!
- Няма перспектива!
- Стигати, ва!…

***
Стоиш, стоиш, чи спреш.
Въриш, въриш, чи тръгниш.
Пейш, ни пейш - на гласа времето минава!…

***
Зайци паса, зелендраци завръщам,
кошута доя и млякото квася във къщи.
А в елака катерица дръша шишарка -
от клон в клон, тук-там са мярка!…

СЮРХАЙКУ

Злавеи сахласнати -
гресечинка мее, мее,
кукуригите петлигат!…

***
Каручка от ранното детство по камънака -
чаткат копита: мотика-лопата, мотика-лопата…

***
Къко е чудо станало
в Кара Орман село голямо:
надул ми са мисирога,
с турмак бой да са бие -
малак с два остри рога!…

***
Медовска сбора на Петък Разпети:
музика гръмна, хоро са изви!
Спрете, недейте - Господ и вази ще вкамени!!…

***
- Два за три? - питал шеф на затвора
нашо комшийско момче.
- Мож да съм от село, но не съм невежа -
тук съм не да работа, тук съм да лежа!

***
Не вар малачка да пасеш -
преди пладня още гьола тръси!
Гато вътре влей,
мож да правиш кото щеш:
да спиш или в село да си идеш.
И по икиндия, а пък и във мрака,
бьолцата в реката жъ та чака!!…

***
Рисувам и трупам във стария дам -
едва ли всички от тях ще продам,
но обичам да знам, да знам, че са там!

***
Броят се пилета наесен,
а човеците - напролет.
Дървета цъфтят, бие камбана -
още една къща без вратня остана!…

***
Отлюнчил бърна кахърляка,
дяла камън на Кайряка.
Във бетон темел жъ копа -
дръша здраво търнокопа!
Тъй строеше са в Чарпанско,
от Евджилери, ча до Странско!…

***
Човек удавен, жена трудна
и хляб прегорял - дали ти е понятен,
общият им знаменател?
Три думички само и една сажда:
някой го късно изважда!…

***
Стареел съм, стареел като катедрала -
ми то параклис няма тука, ква ти катедрала!
Цървули във душите,
ножове държат за хляба,
все на изборите са явяват -
за никкъв такъу не стават!!…

***
Пита ма известен адвокат:
- Изкупихте ли в село магазина?
- Изкупихме го, ама таратанци -
ний да ни сми софиянци??!!

***
Омайница-умница,
от Франция дошла,
иска програмна картина
от мен да има тя:
“Като стана аз богата,
за колко ще я сложа на стената?”
Ето, отговарям аз:
“Кажи ми, чедо, как се става -
творбата одма ти се подарява!!…”

***
Многото хубаво не е хубаво!
Чашата била сребърна,
ама и калайдисана!
Запели ми са запели
два сокола - два братя
…и: - Една пара пристига
от първия мъж на младоженката!!…