АЛМАНАХ „ОКОЛЧИЦА” - 2020

Алманах „Околчица”‘2020 - се открива със стихотворението на Христо Ботев “Патриот” и статията “Петрушан”.

В рубриката “Памет” са отпечатани стихотворения на Добри Жотев („Вълшебство”), Валери Петров („На „Попа”), Георги Свежин („Време”).

В раздела „Нова българска литература” са творби на поетите Андрей Андреев, Елка Няголова, Валери Станков, Атанас Капралов, Петър Анастасов, Ивайло Балабанов, Воймир Асенов, Георги Ангелов, Боян Ангелов, Георги Константинов, Яна Кременска, Людмил Рашев, Йордан Милев, Диана Юсколова, Васил Чавдаров, Селвер Алиева, Йордан Борисов, Илиана Илиева, Виктория Иванова, Николай Дялков.

Художествената проза е представена от Марин Ботунски, Живко Сотиров, Добри Карабонев и Ангел Колев.

За първи път в „Околчица” публикуват свои творби младите поети Христина Делчева-Мачикян, Даниела Табакова, Мартин Спасов, Цветелина Лъжова, Петя Шалева, Людмила Калоянова.

В раздела „Преводи” - стихотворенията на Христо Ботев „Хаджи Димитър” и „Майце си” и на Никола Вапцаров - „Песен” в превод на руски от Гурген Баренц, стихотворения на Антон Ашкерц, Дмитро Павличко, Шандор Петьофи, Ласло Наги в превод на Иван Коларов, Иван Давидков, Елисавета Багряна, Александър Миланов, Петър Велчев, Димо Боляров.

В Документация “Околчица” е отпечатан споменът на Дагоберт Енгледер - Превземането на кораба „Радецки”, „Първата рецензия за „Моторни песни” на Александър Муратов и „Малки истории от „Карта на времето” на Калина Тодорова.
В „Хумор и сатира” - творби на Добри Жотев, Константин Павлов, Eли Лозанова, Красимир Машев, крилати мисли от Чудомир, Радой Ралин, Стефан Цанев, Йордан Радичков.

„Околчица” 2020 е отворила врати и за най-младите творци на България - участниците в Националния конкурс “Живеем в земята на Ботев”.

Броят е илюстриран с творби на художниците: Андрей Николов, Валентин Старчев, Йожен Дьолакроа, Пикасо, Камий Писаро Едуард Мане, Пол Гоген, Иля Репин, Йоан Левиев, Пламен Вълчев, Теофан Сокеров, Владимир Димитров -Майстора, Асен Василиев, Данаил Дечев, Евгени Бугаев, Явор Венчев.

Марин Ботунски,
главен редактор на алманах „Околчица”