КАМБАНИ

Неделчо Тинчев

Запейте радостно, камбани,
сред слънчевите небеса
и нека ваший звън се носи
над кичестите дървеса!

Че нявга беше страшно тъмно -
плетеше мрежи душен мрак;
но днес е светло - днес се съмна -
изгрея пурпурният зрак!

И тъй е светло и душата
ликува в своя устрем свят.
Трепери майката - земята,
накичена с разцъфнал цвят.

Че тъй признателен родът ни
венци от песни днес е свил
за свойте образи свещени -
зарад - Методи и Кирил!

Творци на нашата азбука,
творци на вечна светлина,
която грее от възбога
над българската бъднина.

——————————

сп. „Картинна галерия”, г. 6, кн. 8, 1940 г.