Детелина Стефанова

Детелина Иванова Стефанова е родена на 14.03.1971 г. в гр. Добрич. Завършила е ВПУ „Константин Преславски” гр. Шумен, специалности „Предучилищна педагогика” и „Логопедия” през 1993 г. Понастоящем живее и работи в гр. Ямбол. През 2020 г. издава стихосбирката „Съвършенство… в несъвършенството”.


Публикации:


Поезия:

ПОДКОВАТА НА ЩАСТИЕТО/ брой 128 май 2020