Елизабета Йончич

Елизабета Йончич е родена през 1976 г. в град Прилеп. Завършила е Педагогическия факултет на Университета „Свети Климент Охридски” в Битоля. Авторка е на стихосбирките: „Гола кожа и отблясък”, „Люлки от стремеж”, „Неука философия”, „Вода, плът и огън”. Пише проза и драматични пиеси за деца и възрастни. Има много професионални публикации в областта на литературната критика. Основател и председател е на Културния клуб „Новаци”. Член е на Дружеството на писателите на Македония. Член е на Дружеството на писателите „Битолски литературен кръг” и е негов действащ председател.


Публикации:


Поезия:

ПЪТЕКИ/ превод: Ваня Ангелова/ брой 128 май 2020