ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА “ГЛАСОВЕ”

Дружество на писателите – Пловдив

Читалище „Възраждане” – Старинен Пловдив

Организират

Премиера на стихосбирката „Гласове”
от Роман Кисьов Издателство “Авангард принт”, 2009

Представя проф. Светлозар Игов

На 28 октомври 2009 г., сряда, 18 часа,
в литературния салон на читалище „Възраждане” –
Старинен Пловдив, ул. „Стоян Чалъков” №1