ПРЕД ИКОНАТА…

Борис Орлов

превод: Георги Ангелов

***
Пред иконата
пърха пеперуда.
Пасха!

——————————

***
Библиотеката
се превърна
в ковчег за книги.

Читателят умря!

——————————

***
Кинжалът диктуваше
правилата на поведение
в Кавказ,
«колтът» - в Америка,
адвокатът - в капиталистическа Русия…
Той е по-скъп от кинжала и «колта».
Повечето руснаци
са извън закона.