Господин Господинов

Господин Радев Господинов, минен инженер-геолог, е роден на в с. Долно Белево, община Димитровград, област Хасково на 27.06.1936 г. Завършва седмокласно бразование /четири отделения и три класа по старому/ в 1950 г. Гимназиално 11-класно образование учи и завършва последователно в гр. Димитровград и гр. Кърджали, във време на мащабното строителство на тези градове и Родопския минен басейн. Онова незабравимо време на ентусиазирано изграждане на Родопския минен басейн предопределя избора му на бъдеща професия. В началото на месец септември 1954 г. от гр. Кърджали се оказва в центъра на Москва като студент в Московския геолого-проучвателен институт „Серго Орджоникидзе”. Завършва института през месец юни 1959 г. и с диплома на минен инженер-геолог в джоба през месец август 1959 г. започва работа в Геоложка служба в с. Давидково, област Смолян. До 1971 г. работи на много и различни обекти в Западномаришкия минен басейн, Сливенския регион на Стара планина, Източните Родопи. След 1971 г. и до пенсионирането си в 1991 г. работи като геолог в Смолянското и Маданското рудни полета. Има вече опита и знанията в професията си от региони с различна геология и набор от полезни изкопаеми. Може би поради горното има възможността в периода 1985-1989 г. да работи и участва като експерт-консултант в изготвяне на Обзорна металогенна карта на С. Р. Виетнам и Специализирана металогенна карта на С. Р. Виетнам за оловно-цинкови руди и съпътстващи ги полезни компоненти. Следващите години и до 2020 г. с негов колега продължава да работи в Смолянски регион по направление на полезни изкопаеми, свлачища, земна основа в строителството, подземни води. Женен, с една дъщеря, двама сина, един внук, четири внучки, а от месец декември 2018 г. е и прадядо с правнучка Александра. Автор на книгата „Пътуване през един живот - рошави спомени” (2019).


Публикации:


Проза:

ЛУДИЯТ ДИНКО/ брой 128 май 2020

ЧЕРВЕНАТА СКАЛА/ брой 128 май 2020

КИСЕЛКА И ЛИСИЧЕ/ брой 129 юни 2020

ДЯДО МИ/ брой 129 юни 2020

ЗАЩО ОСТАНАХ В РОДОПА ПЛАНИНА/ брой 129 юни 2020

ПЕСЕНТА НА КАВАЛА/ брой 133 декември 2020

ДЪЛБОКО В ПРИРОДАТА/ брой 138 май 2021