ПЪТЯТ КЪМ ПОЗНАНИЕТО

Благовеста Касабова

Новият роман на Весела Василия „Наследството” е история за сенките от миналото на едно момиче и пътя, който извървява, за да ги върне отново към живота и така да познае себе си и корена си, към които принадлежи.

Фабулното действие успоредява реалния свят с вътрешния, колизиите, през които преминават героите, за да опознаят многоизмеримостта на света около тях. И именно стремежа към духовното, към познанието авторката е извела като своя творческа цел.

В сложната и многопосочна сюжетна история се разкриват премеждията, събитията, перипетиите, през които героите преминават.

Колебанията, съмненията, невярата предизвикващи конфликти, непознати душевни и психологически състояния, които уплътняват образите им и ги изграждат като търсещи, със сложна вътрешна конфигурация, хора.

В търсенето да проумеят, че животът има две измерения - видимата реалност и невидимия стръмен път към себепознание и себеизграждане по правилата на Вселенските закони, от които всеки от нас е частица.

Началото на фабулното развитие е една стара книга с черни корици, открита в кашон с вещи за изхвърляне от главната героиня - момичето Алба, осемгодишното момче Антоан, надарено със свръхестествени способности, и млад проспериращ адвокат.

Те тримата, домогвайки се постепенно до тайната на книгата с черни корици - житието на Св. Киприян, както се оказва, влизат и излизат от необясними - като действие, ситуации и още по-необясними факти и явления…

Събрали се случайно на пръв поглед, различни като характер и световъзприемане, те стават близки, като всеки по свой начин открива магичната сила на книгата на Св. Киприян и посланията в нея, но само момчето притежава способност да чете написаното.

Многопластовата и богата фактологически история в романа, авторката разгръща емоционално и съпричастно, разбира и обича героите си, с тях е при всички заплетени психологически постъпки и действия.

Нещо повече, тя приветства коренното преобръщане на живота им, на целите, които са преследвали и очакванията им.

Майсторското владеене на възходящото, като емоционално напрежение, сюжетно развитие кара читателя напрегнато да следи случващото се по затлачения с догми, предразсъдъци и незнание път към духовния свят.

Кара ни да отворим вътрешните си очи и да видим тъмни пещери от съмнения, от тъмни инстинкти, от енергии - тъмни и светли, които влияят на човешкото съществуване.

Специално внимание Весела Василия е обърнала на въздействието на енергиите върху човешкия живот, върху всяко индивидуално развитие. Умело го вплита в сюжетната тъкан с описанието на Колелото на живота - ранен християнски символ, в което са разположени енергиите, направляващи същностната част от човека от ранна възраст до старини.

Център на романа „Наследството” е разгадаване на съдържанието на книгата на Св. Киприян, свързваща емоционално и психологически малкото момче Антоан, Алба и Юлиан. Към тази връзка се прибавят и опитите им да открият истината за живота и геоложките проучвания на майката на Алба.

Действието следва стъпките на тримата герои, опитите им да открият отговори на появилите се загадки и тайнства.

В остарялата, с грохнал чардак селска къща, приютила тримата „съзаклятници”, постепенно и бавно те започват да откриват духовния свят, познанието, което ще ги направи зрящи негови жители.

Бъдещето на тримата герои изглежда предопределено, но за да го осъзнаят, трябва да преминат през влиянието на енергиите от Колелото на живота и така да могат да „кореспондират с небето”.

Умението на Весела Василия да гради интригуващ сюжет, да разказва увлекателно, със осезаема емоционална енергия, неустоимо привлича вниманието на читателя.

Всеки един от героите на романа - главен или с поддържаща роля, е плътен, с характерни вътрешни и външни черти, излъчващ индивидуална енергия и поглед към света. Пътят на просветлението, по който тръгват, е осеян с битки, страдание, неразбиране, но те, след всичко преживяно, вече не могат да се отклонят от него…

Весела Василия е и сладкодумен разказвач, психолог и хуманист, майсторски заплита и разплита необикновени случки и ситуации, ходенето по мъките на просветлението.

По страниците му успоредно с развитието на сюжета, присъства и магическа атмосфера, която обгръща всяко действие и поведение и на останалите герои - на селския свещеник, на полицията, на майката на Алба, а подтекстово - ежедневието в обезлюдяващото се село, поведението на научната общност на геолозите и пр. …

Накрая на романа, когато всичко и всички застават по местата си, неминуемо ще усетим идейното послание на Весела Василия - има смисъл да търсим пътя към духовното познание, невидимите, непознатите, но кодирани в нас духовни страни на житието и битието ни.

И ако искаме да се усъвършенстваме като личности и човеци, трябва да открием пътя към него.