Йордан Донков

Йордан Донков е роден на 5 юли 1967 г. в гр. Годеч, област София. Работил е близо три десетилетия в полицията. През 2019 г. излиза дебютният му роман „Цветът на тишината”. Член на Асоциацията на младите български писатели.


Публикации:


Проза:

ЖИВА СМЪРТ/ брой 128 май 2020

КОЛЕДА В МЪГЛА/ брой 128 май 2020

ЗМИЕНАТА/ брой 129 юни 2020