IV МЕЖДУНАРОДЕН ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2020”

ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ИВАН НИКОЛОВ”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1896″ - С. ГОРСКИ ИЗВОР
КМЕТСТВО ГОРСКИ ИЗВОР
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНАТА ПИСАТЕЛСКА ГИЛДИЯ
НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ
ОРГАНИЗИРАТ
IV МЕЖДУНАРОДЕН ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ
„ЕСЕННИ ЩУРЦИ’ 2020″ - БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

- Обединяване и представяне на поети от цял свят.
- Откриване и изява на млади поетични таланти
- Представяне на новоиздадени книги
- Разпространение, популяризиране и утвърждаване на българския език в Европа и света като един от най-древните и богати европейски езици.
- Разпространение и развитие на българското поетично слово, литературен обмен и сътрудничество между писателски обединения и поети от различни страни.
- Популяризиране името и творчеството на поета и преводач Иван Николов
Конкурсът се провежда всяка година в последните събота и неделя на месец септември от 10.00ч. в Народно читалище „Пробуда 1896″ - с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие има всеки поет от България и чужбина, навършил 16години.
Конкурсът е анонимен.
Участниците изпращат до три стихотворения (не повече от общо 100 стиха) на свободна тема най-късно до 20.08.2020г. Конкурсните работи се изпращат на имейл: ahinora66@abv.bg
с три отделни приложени файла:
1. Конкурсните стихотворения без имена и лични данни на автора
2. Заявка за участие
3. Актуална портретна снимка, формат JPEGс високо качество - от 500 до 800 точки.
Тема на писмото: Есенни щурци
Формат WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер на шрифта 14.
За първи път тази година се организира:
КОНКУРС „ПЕЕЩИ ПОЕТИ”
В него могат да участват поети-изпълнители, по чиито стихове са написани песни. За участие в този конкурс всеки пеещ поет изпраща видео демо-запис на своето изпълнение или споделя линк към видео със свое изпълнение в https://www.youtube.com/
В конкурса не се приемат произведения:
- Съдържащи политическа пропаганда, лъжлива информация
-Призиви към дискриминация на национална, етническа, религиозна и всякаква друга основа, клевети и лични нападки;
- Съдържащи ненормативна лексика;
- Нарушаващи авторското право;
- Нарушаващи анонимността и правилата на конкурса.

Произведенията да не са публикувани в печатни издания и официални уебсайтове до обявяване резултатите от конкурса.
Българските и чуждестранните автори ще бъдат оценявани и наградени в отделни номинации, оценявани от тричленно жури в състав:
Атанас Капралов, Председател, директор на Националния литературен музей. Автор е на стихосбирките „Нежен скитник”, „Завръщане в слънцето” , „Голота” , „Дамгосан” , „Жив и свободен” ,”Приближаване до взрива”, на книжките за деца „Цветно чудо” и „Танц на цветята”, на сборници със спомени за родния си град, за поета Пеньо Пенев и др.
Участвал е в създаването на песни за театрални спектакли, по негови стихове хитове изпълняват Михаил Белчев, Ваня Костова, Васил Петров, Ивайло Гюров, Емилия Валенти и др. Има текстове в учебни помагала за деца, печелил е престижни награди в конкурси за детски песни с композиторите Вячеслав Кушев, Хайгашод Агасян, Юрий Ступел, Светослав Лобушки и др.
Творби за възрастни на Капралов са превеждани на френски, немски, руски, английски, румънски, турски и други езици, представян е в Лондон, Чикаго, Париж, Виена.Лауреат на множество национални и международни литературни награди.
Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.
От 2019 г. е член на българския ПЕН център.
Член на журито на националната награда „Владимир Башев”.
Вили Ро (Величка Петрова),член, поет, автор на 13 поетични книги, нейни стихотворения са превеждани на руски, украински, турски и полски. Носител е на много национални и международни награди. Член е на управителния съвет на Съюза на независимите български писатели, БАНИ, Славянската литературна и артистична академия и на Международната академия за литература и изкуство.
Тодорка Николова, журналист, поет, автор на 5 поетични книги. Нейни стихотворения са превеждани на руски и украински. Носителка е на национални и международни награди. Член е на управителния съвет на Съюза на независимите български писатели и на Международната академия за литература и изкуство.
Ще бъдат присъдени следните награди:
I ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Статуетка, диплом и 300лв.
II НАГРАДА: Плакет, диплом и 200лв.
III НАГРАДА: Плакет, диплом и 150лв.
Специална награда „ИВАН НИКОЛОВ” в номинация „СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО”- Плакет, диплом и 100лв.
НАГРАДА на Народно читалище „Пробуда 1896″ - с. Горски извор в Номинация „МЛАД АВТОР”(до 35год.) : Грамота и 100лв.
НАГРАДА на Поетичен клуб „Иван Николов”
НАГРАДА „ПОЕТ-РЕЦИТАТОР”за най-артистично изпълнение: грамота и 100лв.
НАГРАДА на Община Хасково
НАГРАДА на Клуба на Дейците на Културата - Хасково
НАГРАДА на Община Димитровград -
Номинация „СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЛЮБОВТА”
НАГРАДА на Клуба на Дейците на Културата - Димитровград
НАГРАДА на Съюза на независимите български писатели - Плакет
НАГРАДА на Национален литературен музей
Награда „ПЕЕЩИ ПОЕТИ” - Плакет, диплом и 200лв.
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА „СТИЛНО ПЕРО” - грамота и 100лв.

МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ:
I ГОЛЯМАТА НАГРАДА: Статуетка и почетен диплом
II НАГРАДА: Плакет и почетен диплом
III НАГРАДА: Плакет и почетен диплом
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПИСАТЕЛСКА ГИЛДИЯ
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО
НАГРАДА НА ВАЛЕНТИНА БЕНДЕРСКИ „ЛЕОНИД КОЛГАНОВ”
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА „СТИЛНО ПЕРО” - Грамота
*Всички номинирани произведения ще бъдат публикувани в конкурсния алманах „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”
**Всички участници във фестивала ще получат стихосбирката на Иван Николов „Есенни щурци”
Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Журито не приема предварителни запитвания и не дава информация за резултатите от класирането до момента на официалното им обявяване.
Литературното четене, обявяването на резултатите от Конкурса и церемонията по награждаването ще се състоят на 26-27 септември 2020г. в 10.00ч. в Народно читалище „Пробуда” - с. Горски извор, обл. Хасково
Участниците, желаещи да присъстват, пътуват на свои разноски.
Всеки участник, желаещ лично да присъства на Литературното четене и церемонията по награждаване следва да потвърди участието си не по-късно от 10 септември, 2020г.
Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на страницата ни във Фейсбук „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” и в сайта „Литературен свят”
За въпроси:
Моб. тел. +359 887 049 177 - Тодорка Николова
e-mail: ahinora66@abv.bg - Антонина Димитрова
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Контактни данни:
Име, презиме, фамилия………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
Имейл:…………………………………………….

Конкурсни произведения по реда на представянето им:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….

——————————

ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ ИМЕНИ ИВАНА НИКОЛОВА
НАРОДНОЕ ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1896″ - С. ГОРСКИ ИЗВОР
МЭРИЯ СЕЛА ГОРСКИ ИЗВОР
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ГИЛЬДИЯ
НАЦИОНАЛЬНЬIЙ ЛИТЕРАТУРНЬIЙ МУЗЕЙ
ОРГАНИЗУЮТ
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
„ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ’2020″ - БОЛГАРИЯ
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Обьединить и представить поэтов со всего мира.
- Открыть и поддержать молодых поэтических талантов.
- Представить новоизданных книг.
- Продвигать болгарский язык в Европе и мире как один из древнейших и богатейших европейских языков.
- Распространять и развивать болгарское поэтическое слово
- Осуществлять обмен и сотрудничество между литературными обьединениями, союзами и поэтами из разных стран.
- Поппуляризировать имя и творчество болгарского поэта и переводчика Ивана Николова
Конкурс проводится каждый год, в последние выходные сентября в 10.00ч. в Народном читалище „Пробуда 1896″ - с. Горски извор, община Димитровград, область Хасково
ПОЛОЖЕНИЕ:
Право на участие имеет каждый поэт из Болгарии и за рубежом, не моложе 16 лет.
Конкурс анонимный.
Участники отправляют три стихотворения (не больше100 строк) свободной тематикой не позже 20.08.2020г. по электронной почте: ahinora66@abv.bg
В одном письме, но в отдельных файлах автор присылает:
1. Прикреплённый файл WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, кеглем 14,с конкурсными работами - в нём имя автора не должно быть
2. Заполненную ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
3. Актуальная портретная фотография, высокого качества, формат JPEG, с 500 до 800точек
Тема письма: Есенни щурци/Осенние сверчки
В первый раз в этом году на Фестивале будет проводится:
КОНКУРС „ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ”
Принимают участие поэты-исполнители, на чьи стихи написанны песни. Каждый поющий поэт присылает видео дэмо-запись своего выступления с песней или делится ссылкой на видео в https://www.youtube.com/ Нет ограничений в аккомпанементе - можно сопровождать любым инструментом или спеть аккапельно.

На конкурс не принимаются произведения:
- Содержащие политическую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки;
- Содержащие ненормативную лексику;
- Нарушающие авторское право.
- Нарушающие анонимность и правила конкурса.
Произведения будут оценены трёхчленным авторитетным жюри:
Атанас Капралов, Председатель жюри, Директор Национального литературного музея, поэт, автор шести поэтических книг, а также нескольких книг для детей и творчество, посвящённое известному болгарскому поэту Пеньо Пеневу. На его стихи написали множество песен известные болгарские композиторы: Вячеслав Кушев, Хайгашод Агасян, Юрий Ступел, Светослав Лобушки и др. Принимал участие в создание текстов для театральных спектаклей. Стихи А. Капралова переведенны на французском, немецком, руссском, английском, румынском, турецком и других языках. Добился поппулярностью в Лондоне, Чикаго, Париже, Вене. Лауреат многих международных и национальных наград. Член Союза болгарских писателей и Союза болгарских журналистов. Член жюри Национальной награды имени Владимира Башева
Вили Ро (Величка Петрова),член жюри. Поэт, автор тринадцати поэтических книг . Её стихотворения переведенны на русском, украинском, турецком и польском языках. Лауреат множества национальных и международных наград.Член Управительного Совета Союза независимых болгарских писателей, член Славянской литературной артистической академии, Болгарской академии наук и искуства и Международной академии литературы и искуства.
Тодорка Николова, член жюри. Журналист, поэт, автор пяти поэтических книг. Её стихотворения переведенны на русском и украинском языках. Лауреат национальных и международных наград. Член Управительного совета Союза независимых болгарских писателей и Международной академии литературы и искуства.
Иностранные авторы будут оцениваться отдельно.
Будут присуждены награды:
I ВЫСШАЯ НАГРАДА: Статуэтка и почётный диплом
II НАГРАДА: Плакет и почётный диплом
III НАГРАДА: Плакет и почётный диплом
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ГИЛЬДИИ
НАГРАДА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗКУСТВА
НАГРАДА ВАЛЕНТИНЫ БЕНДЕРСКИ „ЛЕОНИД КОЛГАНОВ”
ПООЩРИТЕЛЬНАЯ НАГРАДА „СТИЛЬНОЕ ПЕРО” - Грамота
НАГРАДА „ПОЮЩИЕ ПОЭТЫ” - Плакет и диплом
*Все номинированные произведения будут опубликованны в конкурсном альманахе „ЕСЕННИ ЩУРЦИ”(ОСЕННИЕ СВЕРЧКИ)
**Каждый участник Фестиваля получит на память сборник стихов Ивана Николова „Есенни щурци”
Решения жюри окончательные и обжалованию не подлежат. Жюри не принимает запросы и не даёт информацию по итогов Конкурса до официальной церемонии награждения.
Литературное чтение, обьявление на итогов Конкурса и церемония по награждению состоятся 26-27 сентября 2020г. ровно в 10.00ч. в Народном читалище „Пробуда” - с. Горски извор, обл. Хасково, Болгария
Участники, желающие присуствовать, едут за свой счёт.
Потвердить своё участие на Заключительном этапе фестиваля можно не позже 10 сентября, 2020г.
Итоги Конкурса будут опубликованны на странице „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” В ФЕЙСБУК и на „Литературен свят”.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Контактные данные:
ФИО………………………………………………………….
Телефон…………………………………………..
e-mail:…………………………………………….

Конкурсныe произведения по очереди их поступления:
1………………………………………………………………….
2………………………………………………………………….
3………………………………………………………………….

——————————

THE POETRY CLUB “IVAN NIKOLOV”
“PROBUDA 1896″ PUBLIC CENTER -
V. GORSKI IZVOR MUNICIPALITY
THE DIMITROVGRAD MUNICIPALITY
THE UNION OF INDEPENDENT BULGARIAN WRITERS
THE INTERNATIONAL WRITERS GUILD
THE NATIONAL LITERATURE MUSEUM
ORGANIZE
IV International Poetry Festival
“AUTUMN CRICKETS ” ‘2020 - BULGARIA

AIMS OF THE FESTIVAL:
- Bringing together and presenting poets from around the world.
- Discovery and expression of young poetic talents.
- Presentation of newly published books.
- Dissemination, promotion and confirmation of the Bulgarian language in Europe and the world as one of the most ancient and rich European languages.
- Dissemination and development of Bulgarian poetic language, literary exchange and cooperation between writers’ associations and poets from different countries.
- Promoting the name and creative works of the poet and translator Ivan Nikolov.
The competition is held every year on the last Saturday and Sunday of September at 10.00. at “Probuda 1896″ Community Center - Gorski izvor village, Dimitrovgrad municipality, Haskovo district
REGULATION:
Any poet from Bulgaria and abroad who has reached the age of 16 has the right to participate.
The competition is anonymous.
Participants send up to three poems (no more than 100 verses) on a free topic by 20.08.2020 at the latest. The entries should be sent to: ahinora66@abv.bg
with three separate attachments:
1. Competition poems without the author’s names and personal data
2. Application for participation
3. Up-to-date, high quality JPEG image portrait - 500 to 800 pixels.
Subject of the letter: Autumn crickets
WORD format, TIMES NEW ROMAN font, font size 14.
For the first time this year is organized:
Singing Poets Competition
It can be performed by poets whose poems have been written. To participate in this contest, each singing poet submits a video demo of their performance or shares a link to a video of their performance at https://www.youtube.com/
The competition does not accept works:
a) Containing political propaganda, false information;
b) Calls for discrimination on national, ethnic, religious and any other grounds, defamation and personal attacks;
c) Containing profanity;
d) Copyright infringers;
e) Violating anonymity and competition rules.
The works should not be published in printed editions and official websites until the results of the competition are announced.
The Bulgarian and foreign authors will be evaluated and awarded in separate nominations, evaluated by a three-member jury consisting of:
Atanas Kapralov, Chairman, Director of the National Literary Museum. He is the author of the poetry collections “Gentle Wanderer”, “Return to the Sun”, “Nudity”, “Stained”, “Alive and Free”, “Approaching the Blast”, children’s books “Color Miracle” and “Dance of Flowers”, of collections with memories of his hometown, the poet Penyo Penev and others.
He has been involved in the creation of songs for theatrical performances, according to his hits performed by Mikhail Belchev, Vanya Kostova, Vasil Petrov, Ivaylo Gyurov, Emilia Valenti and others. He has texts in textbooks for children, has won prestigious awards in children’s song competitions with composers Vyacheslav Kushev, Haigashod Agasyan, Yuri Stupel, Svetoslav Lobushki and others.
Kapralov’s adult works have been translated into French, German, Russian, English, Romanian, Turkish and other languages and has been presented in London, Chicago, Paris, Vienna. He has won numerous national and international literary awards.
He is a member of the Union of Bulgarian Writers and the Union of Bulgarian Journalists.
Since 2019 he is a member of the Bulgarian PEN Center.
Member of the jury of the national prize “Vladimir Bashev”.
Vili Ro (Velichka Petrova), member, poet, author of 13 poetry books, her poems have been translated into Russian, Ukrainian, Turkish and Polish. He has won many national and international awards. He is a member of the board of directors of the Union of Independent Bulgarian Writers, BANI, the Slavic Literary and Art Academy and the International Academy of Literature and Art.
Todorka Nikolova, journalist, poet, author of 5 poetry books. Her poems have been translated into Russian and Ukrainian. She has won national and international awards. He is a member of the board of directors of the Union of Independent Bulgarian Writers and of the International Academy of Literature and Art.
INTERNATIONAL AWARDS:
I Grand Prize: Statuette and Honorary Diploma
AWARD II: Plaque and Honorary Diploma
AWARD III: Plaque and honorary diploma
AWARD OF THE INTERNATIONAL WRITING GUILD
AWARD OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF LITERATURE AND ARTS
VALENTINA BENDER AWARD “LEONID KOLGANOV”
STYLE FEATHER AWARD - Certificate
* All nominated works will be published in the Competition Almanac “AUTUMN CRICKETS”.
** All participants in the festival will receive Ivan Nikolov’s poem “Autumn Crickets”
The decisions of the jury are final and are not subject to appeal. The jury did not accept preliminary inquiries and did not provide information on the results of the ranking until their official announcement.
The literary reading, announcement of the results of the Contest and the awards ceremony will take place on September 26-27, 2020. at 10.00 am at the “Probuda” National Community Center - Gorski izvor village, region. Haskovo
Participants who wish to attend travel at their own expense.
Any participant wishing to attend the Literary Reading and Award Ceremony in person should confirm their participation no later than September 10, 2020.
The results of the Contest will be published on our Facebook page “AUTUMN CRICKETS” and on the site “Literary World”
For questions:
Mob. tel. +359 887 049 177 - Todorka Nikolova
e-mail: ahinora66@abv.bg - Antonina Dimitrova
APPLICATION FOR PARTICIPATION

Contact details:
Name surname family………………………………………………………….
Phone ………………………………………… ..
Email: …………………………………………….
Contest works in the order of their presentation:
1 ………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………….
3 ………………………………………………………………….