КРАТКОСТИШИЯ

Божко Ангелов

***
Съдът с богатства СЗО отвори.
Разбяга се по земните простори
коронавирус с царствена тиара.
Души търгува злото на пазара.

——————————

***
Чуден дар - от СЗО пандемия -
вече на екрана е големия.
В маменето тя е първенец.
С вирус ни лекува днес с венец.

——————————

***
Пандемия? Това си е война.
Великите отново мерят сили.
Смъртта, като низвергната жена,
отново нещо си е наумила.

——————————

***
Лагерите на смъртта?
Някога бяха:
Аушвиц,
Биркенау,
Бухенвалд,
Дахау…
Днес са
нашите домове.