ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ – „СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВРЕМЕТО” т. 3

Литературата, изкуството са дошли в името на усъвършенстването и осъществяването на човека. Те са спътници на неговия възход, на неговото оцеляване. Именно възвисяващите идеи, заедно с художественото майсторство, правят едно художествено произведение устойчиво във времето. Литературата, която цели упадък, разрушение, гибел, е в противовес със съзидателната природа на човека, с възраждащата същност на живота. Поколенията пренасят със себе си от духовната памет онова, което им служи в това толкова привлекателно, но и трудно земно битие. Истинската, въздигащата и утвърждаващата човека литература ще го съпровожда неотменно в земния му път.

От интервюто „Българското духовно отечество е безсмъртно”, сборник „Споделено завинаги”, 2006 г.

Нашият съвременник носи своето битие - обич, близост, вяра, самота, болка… - кръстосано с проблемите и конфликтите на съвременния свят. Той възвисява любовта като най-светлото и въздигащо човека чувство, благородството и съчувствието, съзиданието и красотата. Страда от егоизма и алчността, от бруталността и насилието, от загърбването на земята, разрушаването на природата, войните и убийствата… И въздига в себе си надежда и сили в живота ни да надделеят добротата и красотата, България да преживее ново възраждане и да се превърне отново в цветуща и плодородна градина, светът да стане по-хуманен и по-мирен.

От интервюто „Момино ме щампова за цял живот”, в-к „Хасковска Марица”, 25.02.2015 г.

——————————

ЮБИЛЕЕН ТРИТОМНИК НА ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ

Книга първа на тритомника, със заглавие „Слънчев наниз”, представя поезията на автора. Изборът на стихотворенията показва цялостно поетичното му творчество, което присъства забележимо в културния живот на страната и заслужи високи национални и литературни награди. В книгата са намерили място рисунки - илюстрации на стихотворни публикации на автора в печата от редица художници, като Евгений Босяцки, Георги Трифонов, Петър Цинцарски, Димитър Донев, Сава Цоновски и др.

Литературната критика за поезията на Василев е книга втора от тритомника, озаглавена „Попътни съпричастия”. Тя съдържа отзиви, рецензии, отличия за поета, публикувани през годините в различни издания. По думите на автора те съпътстват литературното му дело и са непрекъснат плодоносен диалог с авторите им. Сред тях са редица именити наши писатели и критици: Николай Хайтов, Стоян Каролев, Генчо Стоев, Благовеста Касабова, Петър Караангов, Николай Христозов, Матей Шопкин, Емилия Коралова, Пенчо Чернаев, Йордан Нанчев, Георги Майоров, Иван Енчев и др. В сборника е поместена и пълна библиография на критичните публикации за поезията на автора.

„Свидетелства за времето” е назована книга трета от тритомника и представя публицистиката на Трендафил Василев. В нея са поместени интервютата му, излизали през годините в средствата за масова информация. Те представят вижданията му за предназначението на литературата в съвременния свят, идеите, проблемите и постиженията в книгоиздателската му дейност, естетическите му възгледи за българската литература и култура, отношението му към обществените, социалните и политическите процеси у нас. В книгата са публикувани фотографии за житейския и творческия път на автора.