ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ – „ПОПЪТНИ СЪПРИЧАСТИЯ’ т. 2

Тази рядко срещана лирика се е нагърбила да нанесе чрез резеца на чувството трайни белези за онова, което обикновено се разсейва след прочита на страницата. Сега то остава трайно закрепено в различните пластове на осъзнатото и неосъзнатото у нас, при това удобно полегнало там, отдето дълго и жестоко сме го изтръгвали. Убеден съм, че сме се срещнали с архетипите на нашето родово битие, уж лични поетични видения, а носещи тежестта на легенди, завещани от скъпи нам хора, спящи във вечен покой под зелената трева. Те са свършили своето и са ни предали свещената щафета на живота.

Генчо Стоев

——————————

Става дума за поезия, която е българска в най-дълбинния и съкровен смисъл на думата.
Тук родното място е не само подтик за творчество, но и метафора на духовната самоличност. Родолюбивото, благоговейно вглеждане в библейски умъдреното селско ежедневие се домогва с изумителна естественост до общочовешки духовни поетически открития. Темите за живота и смъртта, мира и войната, любовта и самотата, както и за призванието и отговорността пред Бога, са разработени с усет към достолепната предметност на патриархалното българско битие и с убедително творческо преосмисляне на баладичността, драматизма и метафоричността, присъщи на българската народна песен.

Маргарит Жеков

——————————

ЮБИЛЕЕН ТРИТОМНИК НА ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ

Книга първа на тритомника, със заглавие „Слънчев наниз”, представя поезията на автора. Изборът на стихотворенията показва цялостно поетичното му творчество, което присъства забележимо в културния живот на страната и заслужи високи национални и литературни награди. В книгата са намерили място рисунки - илюстрации на стихотворни публикации на автора в печата от редица художници, като Евгений Босяцки, Георги Трифонов, Петър Цинцарски, Димитър Донев, Сава Цоновски и др.

Литературната критика за поезията на Василев е книга втора от тритомника, озаглавена „Попътни съпричастия”. Тя съдържа отзиви, рецензии, отличия за поета, публикувани през годините в различни издания. По думите на автора те съпътстват литературното му дело и са непрекъснат плодоносен диалог с авторите им. Сред тях са редица именити наши писатели и критици: Николай Хайтов, Стоян Каролев, Генчо Стоев, Благовеста Касабова, Петър Караангов, Николай Христозов, Матей Шопкин, Емилия Коралова, Пенчо Чернаев, Йордан Нанчев, Георги Майоров, Иван Енчев и др. В сборника е поместена и пълна библиография на критичните публикации за поезията на автора.

„Свидетелства за времето” е назована книга трета от тритомника и представя публицистиката на Трендафил Василев. В нея са поместени интервютата му, излизали през годините в средствата за масова информация. Те представят вижданията му за предназначението на литературата в съвременния свят, идеите, проблемите и постиженията в книгоиздателската му дейност, естетическите му възгледи за българската литература и култура, отношението му към обществените, социалните и политическите процеси у нас. В книгата са публикувани фотографии за житейския и творческия път на автора.