ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ – „СЛЪНЧЕВ НАНИЗ” т. 1

Другарю Василев,
В родното ми село, където съм от миналия месец, прочетох отново Вашето „СЕЛО” и този път реших да Ви кажа онова браво, което ми идва на езика.
Браво за това, че сте изразили едно чувство, което нося и аз в сърцето си, но никога не съм успявал да изразя с толкова малко думи и така изящно както Вие.
Радвам Ви се, че нито пагонът, нито бюрокрацията не са пресушили вдъхновението Ви.
21 юли 1988 г. С привет:
с. Яврово, Пловдивско Николай Xaйтoв

Уважаеми Василев,
Аз съм силно впечатлен, нека да кажа… очарован, от поезията Ви… В нея има простота и оригиналност, ясна метафоричност, която много трудно се постига. Мисля, че сте произлязъл от този народ и сте с болките и тежненията му. Вие сте живописец и същевременно лирик. Изпитах истинско удоволствие от поезията Ви!
„Момино” е оригинална книга, посветена на Вашето село. Такава книга срещам за пръв път. Присъствието на имена на местности и хора, на станали събития - тези документални елементи засилват внушението и въздействието. Но въпреки конкретността, в книгата Вие правите обобщения, валидни за всички села, за живота на българския селянин, за България, за живота ни изобщо.
Пожелавам Ви да напишете още ярки творби, но и това, което сте създали, не е малко. То ви очертава като интересен, оригинален български поет.

9 юни 2004 г. Стоян Каролев

——————————

ЮБИЛЕЕН ТРИТОМНИК НА ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ

Книга първа на тритомника, със заглавие „Слънчев наниз”, представя поезията на автора. Изборът на стихотворенията показва цялостно поетичното му творчество, което присъства забележимо в културния живот на страната и заслужи високи национални и литературни награди. В книгата са намерили място рисунки - илюстрации на стихотворни публикации на автора в печата от редица художници, като Евгений Босяцки, Георги Трифонов, Петър Цинцарски, Димитър Донев, Сава Цоновски и др.

Литературната критика за поезията на Василев е книга втора от тритомника, озаглавена „Попътни съпричастия”. Тя съдържа отзиви, рецензии, отличия за поета, публикувани през годините в различни издания. По думите на автора те съпътстват литературното му дело и са непрекъснат плодоносен диалог с авторите им. Сред тях са редица именити наши писатели и критици: Николай Хайтов, Стоян Каролев, Генчо Стоев, Благовеста Касабова, Петър Караангов, Николай Христозов, Матей Шопкин, Емилия Коралова, Пенчо Чернаев, Йордан Нанчев, Георги Майоров, Иван Енчев и др. В сборника е поместена и пълна библиография на критичните публикации за поезията на автора.

„Свидетелства за времето” е назована книга трета от тритомника и представя публицистиката на Трендафил Василев. В нея са поместени интервютата му, излизали през годините в средствата за масова информация. Те представят вижданията му за предназначението на литературата в съвременния свят, идеите, проблемите и постиженията в книгоиздателската му дейност, естетическите му възгледи за българската литература и култура, отношението му към обществените, социалните и политическите процеси у нас. В книгата са публикувани фотографии за житейския и творческия път на автора