ЮБИЛЕЕН ТРИТОМНИК НА ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ

Издателство „Захарий Стоянов” издаде тритомник на поета, издателя и публициста Трендафил Василев

Книга първа на тритомника, със заглавие „Слънчев наниз”, представя поезията на автора. Изборът на стихотворенията показва цялостно поетичното му творчество, което присъства забележимо в културния живот на страната и заслужи високи национални и литературни награди. В книгата са намерили място рисунки - илюстрации на стихотворни публикации на автора в печата от редица художници, като Евгений Босяцки, Георги Трифонов, Петър Цинцарски, Димитър Донев, Сава Цоновски и др.

Литературната критика за поезията на Василев е книга втора от тритомника, озаглавена „Попътни съпричастия”. Тя съдържа отзиви, рецензии, отличия за поета, публикувани през годините в различни издания. По думите на автора те съпътстват литературното му дело и са непрекъснат плодоносен диалог с авторите им. Сред тях са редица именити наши писатели и критици: Николай Хайтов, Стоян Каролев, Генчо Стоев, Благовеста Касабова, Петър Караангов, Николай Христозов, Матей Шопкин, Емилия Коралова, Пенчо Чернаев, Йордан Нанчев, Георги Майоров, Иван Енчев и др. В сборника е поместена и пълна библиография на критичните публикации за поезията на автора.

„Свидетелства за времето” е назована книга трета от тритомника и представя публицистиката на Трендафил Василев. В нея са поместени интервютата му, излизали през годините в средствата за масова информация. Те представят вижданията му за предназначението на литературата в съвременния свят, идеите, проблемите и постиженията в книгоиздателската му дейност, естетическите му възгледи за българската литература и култура, отношението му към обществените, социалните и политическите процеси у нас. В книгата са публикувани фотографии за житейския и творческия път на автора.