ЖАБОК И ЗВЕЗДА

Венета Искренова

басни

ЖАБОК И ЗВЕЗДА

Жабок един в езерото се огледа
и повярва в свойта веда.
Звезда отгоре му блещука,
предричала му бъдеща сполука.
- Ех, какъвто съм плувец,
пък и всепризнат певец,
колкото съм умен
и безкрайно сладкодумен,
ще ме назначат за водолаз,
може би дори за княз.
Заслужавам си честта
да ме води златната Звезда.
Цопна и водата разлюля,
а Звездата мигом отлетя.

Който сам не се познава
и на жабите за смях ще става.


ИМИГРАНТ И КОСТЕНУРКА

Имигрант нарамил е дисаги,
готов за нови трудни саги.
Пред него стара Костенурка
по пътя бавно се катурка.
- Къде повлякла си таз къща?
- Млъкни, ти имаш участ съща!

Има тука и поука:
щом с обида някой се обръща,
все някога съдбата му го връща.


ОРЕЛ И ВРАБЦИ

На хармана житото готово
Врабците кълват отново,
свикнали са всяко лято
да долитат цяло ято.
Нивга смелият Орел
от харман не би си взел.
Той за плячката се бори
и не влиза в чужди двори.

Гордият Орел
не чака подаяние,
само за Врабците
краденето е призвание.


СВРАКИ И ОБЩЕСТВО

Колко свраки -
и свадливи, и злобливи
обсебиха обществения ствол,
вземайки го за престол,
дерат се гръмогласно,
даже властно и опасно:
- Аз най-добра съм -
със заслуги, работлива.
- Аз по-добра съм -
скромна, талантлива.
Слушат всички удивени
и умуват възмутени,
що да сторят, как да ги изгонят,
да настане тук покой.
Да оскубят този самохвален сой,
май не ще да мине и без бой?

Оставете кожата им без перо,
а славеите в утрината
ще огласят с песни равнината.