Михаил Михайловски

Михаил Михайловски, български поет, е роден през 1934 г. Пуликува стихотворения в местния и централен печат. Издадени книги: „Събуден ден” (1967), „Близки пътища” (1972), „Трапеза” (1978), „Пъртина” (1980), „Благослов” (1983), „Поне за миг” (1987), „Дом край морето” (2007). Умира през 1999 г. в гр. Варна.


Публикации:


Поезия:

БАДЕМ НАД ЗАЛЕЗА/ брой 127 април 2020