Даниел Меразчиев

Даниел Меразчиев е роден на 28.12.1975 г. в гр. София. Завършва средно-специално образование в Техникум по електротехника и автоматика със специалност Робототехника (1994). Завършва висшето си образование в Технически университет - гр. София, факултет Автоматика (1999). Завършва докторантура в същия факултет. Има множество публикации в местни и международни научни форуми. Даниел Меразчиев започва творческата си кариера в областта на художествената литература през 2015г. Автор е на сборниците с разкази „Степен на свобода” (2019) и „Паметник на човека” (2020). Основател на Литературен клуб „Многоточие”, с цел подкрепа и подпомагане на прохождащи български автори, който впоследствие прераства в Издателска къща „Многоточие”.


Публикации:


Проза:

СЪРЦЕ НАЗАЕМ/ брой 127 април 2020

СЪРЦЕТО НА КУКЛАТА/ брой 127 април 2020

ЦЕПНАТИНАТА/ брой 127 април 2020

ПРИКАЗКИ НА КРЪСТОПЪТЯ/ брой 127 април 2020